AMBIENT
UREKA

Bài tập 31 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 31 tr 19 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

 Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

a) \(\frac{{ - 5}}{{14}}\) và \(\frac{{30}}{{ - 84}}\)

b) \(\frac{{ - 6}}{{102}}\)  và \(\frac{{ - 9}}{{153}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Rút gọn rồi so sánh.

Câu a:

Ta có: \(\frac{{30}}{{ - 84}} = \frac{{30:6}}{{ - 84:6}} = \frac{5}{{ - 14}}.\)

Vậy \(\frac{5}{{ - 14}} = \frac{{30}}{{ - 84}}.\)

Câu b:

Ta có: \(\frac{{ - 6}}{{102}} = \frac{{ - 6:2}}{{102:2}} = \frac{{ - 3}}{{51}};\frac{{ - 9}}{{153}} = \frac{{ - 9:3}}{{153:3}} = \frac{{ - 3}}{{51}}.\)

Vậy \(\frac{{ - 6}}{{102}} = \frac{{ - 9}}{{153}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Cam Ngan
  Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 13)

  Cho các phân số \(\dfrac{13}{28}\) và \(\dfrac{21}{50}\). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

  a) Mẫu chung của hai phân số đã cho là 100

  b) Mẫu chung của hai phân số đã cho là 700

  c)  Mẫu chung của hai phân số đã cho là 140

  d)  Mẫu chung của hai phân số đã cho là 1400

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong
  Bài 47 (Sách bài tập - tập 2 - trang 13)

  Khi so sánh hai phân số \(\dfrac{3}{7}\) và \(\dfrac{2}{5}\), hai bạn Liên và Oanh đều đi đến kết quả là  \(\dfrac{3}{7}\) > \(\dfrac{2}{5}\) nhưng mỗi người giải thích một khác.

  Bạn Liên cho rằng : "Khi quy đồng mẫu thì \(\dfrac{3}{7}=\dfrac{15}{35}\) và \(\dfrac{2}{5}=\dfrac{14}{35}\) mà \(\dfrac{15}{35}\) lớn hơn \(\dfrac{14}{35}\) nên   \(\dfrac{3}{7}\) > \(\dfrac{2}{5}\)"

  Bạn Oanh lại giải thích : "   \(\dfrac{3}{7}\) > \(\dfrac{2}{5}\) vì 3 lớn hơn 2 và 7 lớn hơn 5"

  Theo em bạn nào giải thích đúng ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  Bài 45 (Sách bài tập - tập 2 - trang 13)

  So sánh các phân số sau rồi nêu nhận xét :

  a) \(\dfrac{12}{23}\) và \(\dfrac{1212}{2323}\)

  b) \(\dfrac{-3435}{4141}\) và \(\dfrac{-34}{41}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang
  Bài 42 (Sách bài tập - tập 2 - trang 12)

  Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số có mẫu số là 36 :

                  \(\dfrac{-1}{3};\dfrac{2}{3};\dfrac{-1}{-2};\dfrac{6}{-24};\dfrac{-3}{4};\dfrac{10}{60};\dfrac{-5}{6}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  So sánh C và D

  ​C=7^10/1+7+2^2+7^2+...+7^9

  D=5^10/1+5+5^2+...+5^9 Đố bạn nào làm được nhanh và đúng mình tick chovui

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF