Bài tập 31 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 31 tr 19 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

 Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

a) \(\frac{{ - 5}}{{14}}\) và \(\frac{{30}}{{ - 84}}\)

b) \(\frac{{ - 6}}{{102}}\)  và \(\frac{{ - 9}}{{153}}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Rút gọn rồi so sánh.

Câu a:

Ta có: \(\frac{{30}}{{ - 84}} = \frac{{30:6}}{{ - 84:6}} = \frac{5}{{ - 14}}.\)

Vậy \(\frac{5}{{ - 14}} = \frac{{30}}{{ - 84}}.\)

Câu b:

Ta có: \(\frac{{ - 6}}{{102}} = \frac{{ - 6:2}}{{102:2}} = \frac{{ - 3}}{{51}};\frac{{ - 9}}{{153}} = \frac{{ - 9:3}}{{153:3}} = \frac{{ - 3}}{{51}}.\)

Vậy \(\frac{{ - 6}}{{102}} = \frac{{ - 9}}{{153}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Trung Phuong
  Bài 47 (Sách bài tập - tập 2 - trang 13)

  Khi so sánh hai phân số \(\dfrac{3}{7}\) và \(\dfrac{2}{5}\), hai bạn Liên và Oanh đều đi đến kết quả là  \(\dfrac{3}{7}\) > \(\dfrac{2}{5}\) nhưng mỗi người giải thích một khác.

  Bạn Liên cho rằng : "Khi quy đồng mẫu thì \(\dfrac{3}{7}=\dfrac{15}{35}\) và \(\dfrac{2}{5}=\dfrac{14}{35}\) mà \(\dfrac{15}{35}\) lớn hơn \(\dfrac{14}{35}\) nên   \(\dfrac{3}{7}\) > \(\dfrac{2}{5}\)"

  Bạn Oanh lại giải thích : "   \(\dfrac{3}{7}\) > \(\dfrac{2}{5}\) vì 3 lớn hơn 2 và 7 lớn hơn 5"

  Theo em bạn nào giải thích đúng ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  Bài 45 (Sách bài tập - tập 2 - trang 13)

  So sánh các phân số sau rồi nêu nhận xét :

  a) \(\dfrac{12}{23}\) và \(\dfrac{1212}{2323}\)

  b) \(\dfrac{-3435}{4141}\) và \(\dfrac{-34}{41}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời