YOMEDIA

Bài tập 44 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 44 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau:

\(\frac{{3.4 + 3.7}}{{6.5 + 9}}\) và \(\frac{{6.9 - 2.17}}{{63.3 - 119}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
\frac{{3.4 + 3.7}}{{6.5 + 9}} = \frac{{3.\left( {4 + 7} \right)}}{{3.\left( {2.5 + 3} \right)}}\\
 = \frac{{4 + 7}}{{2.5 + 3}} = \frac{{11}}{{13}}\\
\frac{{6.9 - 2.17}}{{63.3 - 119}} = \frac{{2.\left( {3.9 - 17} \right)}}{{7.\left( {3.9 - 17} \right)}} = \frac{2}{7}
\end{array}\)

BCNN(13; 7) = 13.7 = 91

Quy đồng mẫu số các phân số ta được:

\(\frac{{11}}{{13}} = \frac{{11.7}}{{13.7}} = \frac{{77}}{{91}}\)

\(\frac{2}{7} = \frac{{2.13}}{{7.13}} = \frac{{26}}{{91}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hoa Đồng Nội

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  ngọcanhthai

  Theo dõi (0) 4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)