YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 44 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau:

\(\frac{{3.4 + 3.7}}{{6.5 + 9}}\) và \(\frac{{6.9 - 2.17}}{{63.3 - 119}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\frac{{3.4 + 3.7}}{{6.5 + 9}} = \frac{{3.\left( {4 + 7} \right)}}{{3.\left( {2.5 + 3} \right)}}\\
 = \frac{{4 + 7}}{{2.5 + 3}} = \frac{{11}}{{13}}\\
\frac{{6.9 - 2.17}}{{63.3 - 119}} = \frac{{2.\left( {3.9 - 17} \right)}}{{7.\left( {3.9 - 17} \right)}} = \frac{2}{7}
\end{array}\)

BCNN(13; 7) = 13.7 = 91

Quy đồng mẫu số các phân số ta được:

\(\frac{{11}}{{13}} = \frac{{11.7}}{{13.7}} = \frac{{77}}{{91}}\)

\(\frac{2}{7} = \frac{{2.13}}{{7.13}} = \frac{{26}}{{91}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF