YOMEDIA

Bài tập 45 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 45 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2

So sánh các phân số sau rồi nêu nhận xét

a) \(\frac{{12}}{{23}}\) và \(\frac{{1212}}{{2323}}\)

b) \(\frac{{-3434}}{{4141}}\) và \(\frac{{-34}}{{41}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có

\(\frac{{1212}}{{2323}} = \frac{{1212:101}}{{2323:101}} = \frac{{12}}{{23}}\)

Vậy \(\frac{{12}}{{23}}\) = \(\frac{{1212}}{{2323}}\)

b) Ta có

\(\frac{{ - 3434}}{{4141}} = \frac{{ - 3434:101}}{{4141:101}} = \frac{{ - 34}}{{41}}\)

Vậy \(\frac{{-3434}}{{4141}}\) = \(\frac{{-34}}{{41}}\)

Nhận xét: 

Tất cả các phân số có dạng \(\frac{{ab}}{{cd}}\) và \(\frac{{abab}}{{cdcd}}\) đều bằng nhau

Dạng chung: \(\frac{{abab}}{{cdad}} = \frac{{abab:101}}{{cdad:101}} = \frac{{ab}}{{cd}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)