YOMEDIA
NONE

Bài tập 48 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 48 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2

Tìm phân số có mẫu số bằng 7, biết rằng khi cộng tử với 16 , nhân mẫu với 5 thì giá trị của phân số đó không thay đổi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi \(\frac{n}{7}\) (n ∈ Z) là phân số cần tìm

Theo đề bài ta có: \(\frac{n}{7}\) = \(\frac{n+16}{7.5}\) <=> 35. n = 7 (n + 16)

<=> 35n – 7n = 112 <=> n(35 - 7) = 112 <=> n = 112 : 28 <=> n = 4

Vậy phân số cần tìm là \(\frac{4}{7}\)

Thử lại: \(\frac{4}{7} = \frac{{4 + 16}}{{7.5}} = \frac{{20}}{{35}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF