YOMEDIA

Bài tập 5.3 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 5.3 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau:

\(\begin{array}{l}
A = \frac{{3469 - 54}}{{6938 - 108}}\\
B = \frac{{2468 - 98}}{{3702 - 147}}
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
A = \frac{{3469 - 54}}{{6938 - 108}}\\
 = \frac{{3469 - 54}}{{2.\left( {3469 - 54} \right)}} = \frac{1}{2}\\
B = \frac{{2468 - 98}}{{3702 - 147}}\\
 = \frac{{2\left( {1234 - 49} \right)}}{{3\left( {1234 - 49} \right)}} = \frac{2}{3}\\
A = \frac{1}{2} = \frac{{1.3}}{{2.3}} = \frac{3}{6}\\
B = \frac{2}{3} = \frac{{2.2}}{{3.2}} = \frac{4}{6}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.3 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)