AMBIENT

Bài tập 32 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 32 tr 19 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) \(\frac{{ - 4}}{7};\frac{8}{9};\frac{{10}}{{21}}\)

b) \(\frac{5}{{{2^2}.3}};\frac{7}{{{2^2}.11}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: 

Mẫu số chung là BCNN(7, 9, 21) \( = {\rm{ }}{3^2}.7{\rm{ }} = {\rm{ }}63\)

Thừa số phụ của 7 là 9, của 9 la 7, của 21 là 3. Do đó:

\(\frac{{ - 4}}{7} = \frac{{ - 4.9}}{{7.9}} = \frac{{ - 36}}{{63}}\)

\(\frac{8}{9} = \frac{{8.7}}{{9.7}} = \frac{{56}}{{63}}\)

\(\frac{{ - 10}}{{21}} = \frac{{ - 10.3}}{{21.3}} = \frac{{ - 30}}{{63}}\)

Câu b: 

Mẫu số chung:\({2^3}.3.11{\rm{ }} = {\rm{ }}264\) . Do đó:

\(\frac{5}{{{2^2}.3}} = \frac{{5.2.11}}{{{2^2}.3.2.11}} = \frac{{110}}{{264}}\)

\(\frac{7}{{{2^2}.11}} = \frac{{7.3}}{{{2^2}.11.3}} = \frac{{21}}{{264}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Trung Phuong
  Bài 47 (Sách bài tập - tập 2 - trang 13)

  Khi so sánh hai phân số \(\dfrac{3}{7}\) và \(\dfrac{2}{5}\), hai bạn Liên và Oanh đều đi đến kết quả là  \(\dfrac{3}{7}\) > \(\dfrac{2}{5}\) nhưng mỗi người giải thích một khác.

  Bạn Liên cho rằng : "Khi quy đồng mẫu thì \(\dfrac{3}{7}=\dfrac{15}{35}\) và \(\dfrac{2}{5}=\dfrac{14}{35}\) mà \(\dfrac{15}{35}\) lớn hơn \(\dfrac{14}{35}\) nên   \(\dfrac{3}{7}\) > \(\dfrac{2}{5}\)"

  Bạn Oanh lại giải thích : "   \(\dfrac{3}{7}\) > \(\dfrac{2}{5}\) vì 3 lớn hơn 2 và 7 lớn hơn 5"

  Theo em bạn nào giải thích đúng ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM