ADMICRO
UREKA

Bài tập 5.5 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 5.5 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2

Tìm số nguyên x, biết rằng \(\frac{{2x - 9}}{{240}} = \frac{{39}}{{80}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 

\(\frac{{2x - 9}}{{240}} = \frac{{39}}{{80}} = \frac{{117}}{{240}}\)

Suy ra 2x - 9 = 117

Tìm được x = 63

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.5 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF