YOMEDIA
NONE

Bài tập 5.1 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 5.1 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2

Cho các phân số \(\frac{{13}}{{28}}\) và \(\frac{{21}}{{50}}\). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Mẫu chung của hai phân số đã cho là 100;

b) Mẫu chung của hai phân số đã cho là 700;

c) Mẫu chung của hai phân số đã cho là 140;

d) Mẫu chung của hai phân số đã cho là 1400.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
100\not  \vdots 28\\
700 \vdots 28\\
140 \vdots 28\\
1400 \vdots 280\\
100 \vdots 50\\
700 \vdots 50\\
140\not  \vdots 50\\
1400 \vdots 50
\end{array}\)

Do đó ta có kết quả như sau :

a) Sai ;                                       

b) Đúng ;

c) Sai ;                                       

d) Đúng

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.1 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON