Bài tập 33 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 33 tr 19 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

 Quy đồng mẫu các phân số:

a) \(\frac{{ - 3}}{{20}};\frac{{ - 11}}{{ - 30}};\frac{7}{{15}}\)

b) \(\frac{{ - 6}}{{ - 35}};\frac{{ - 27}}{{ - 180}};\frac{{ - 3}}{{ - 28}}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: 

Mẫu số chung là BCNN \(\left( {20,{\rm{ }}30,{\rm{ }}15} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}60\)

Thừa số phụ của 20 là 3; của 30 là 2; của 15 là 4. Do đó:

\(\frac{3}{{ - 20}} = \frac{{ - 3.3}}{{20.3}} = \frac{{ - 9}}{{60}}\)

\(\frac{{ - 11}}{{ - 30}} = \frac{{11.2}}{{30.2}} = \frac{{22}}{{60}}\)

\(\frac{7}{{15}} = \frac{{7.4}}{{15.4}} = \frac{{28}}{{60}}\)

Câu b: 

Rút gọn: \(\frac{{27}}{{ - 180}} = \frac{{ - 3}}{{20}}\)

Mẫu số chung là BCNN \(\left( {35,20,28} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}{2^2}.5.7 = 140\)

Thừa số chung của 35 là 4, của 20 là 7 của 28 là 5

Do đó:

\(\frac{{ - 6}}{{ - 35}} = \frac{{ - 6.4}}{{ - 35.4}} = \frac{{24}}{{140}}\)

\(\frac{{ - 27}}{{ - 180}} = \frac{{ - 3}}{{20}} = \frac{{ - 3.7}}{{20.7}} = \frac{{ - 21}}{{140}}\)

\(\frac{{ - 3}}{{ - 28}} = \frac{{3.5}}{{28.5}} = \frac{{15}}{{140}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Trung Phuong
  Bài 47 (Sách bài tập - tập 2 - trang 13)

  Khi so sánh hai phân số \(\dfrac{3}{7}\) và \(\dfrac{2}{5}\), hai bạn Liên và Oanh đều đi đến kết quả là  \(\dfrac{3}{7}\) > \(\dfrac{2}{5}\) nhưng mỗi người giải thích một khác.

  Bạn Liên cho rằng : "Khi quy đồng mẫu thì \(\dfrac{3}{7}=\dfrac{15}{35}\) và \(\dfrac{2}{5}=\dfrac{14}{35}\) mà \(\dfrac{15}{35}\) lớn hơn \(\dfrac{14}{35}\) nên   \(\dfrac{3}{7}\) > \(\dfrac{2}{5}\)"

  Bạn Oanh lại giải thích : "   \(\dfrac{3}{7}\) > \(\dfrac{2}{5}\) vì 3 lớn hơn 2 và 7 lớn hơn 5"

  Theo em bạn nào giải thích đúng ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  Bài 45 (Sách bài tập - tập 2 - trang 13)

  So sánh các phân số sau rồi nêu nhận xét :

  a) \(\dfrac{12}{23}\) và \(\dfrac{1212}{2323}\)

  b) \(\dfrac{-3435}{4141}\) và \(\dfrac{-34}{41}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn