Bài tập 33 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 33 tr 19 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

 Quy đồng mẫu các phân số:

a) \(\frac{{ - 3}}{{20}};\frac{{ - 11}}{{ - 30}};\frac{7}{{15}}\)

b) \(\frac{{ - 6}}{{ - 35}};\frac{{ - 27}}{{ - 180}};\frac{{ - 3}}{{ - 28}}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: 

Mẫu số chung là BCNN \(\left( {20,{\rm{ }}30,{\rm{ }}15} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}60\)

Thừa số phụ của 20 là 3; của 30 là 2; của 15 là 4. Do đó:

\(\frac{3}{{ - 20}} = \frac{{ - 3.3}}{{20.3}} = \frac{{ - 9}}{{60}}\)

\(\frac{{ - 11}}{{ - 30}} = \frac{{11.2}}{{30.2}} = \frac{{22}}{{60}}\)

\(\frac{7}{{15}} = \frac{{7.4}}{{15.4}} = \frac{{28}}{{60}}\)

Câu b: 

Rút gọn: \(\frac{{27}}{{ - 180}} = \frac{{ - 3}}{{20}}\)

Mẫu số chung là BCNN \(\left( {35,20,28} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}{2^2}.5.7 = 140\)

Thừa số chung của 35 là 4, của 20 là 7 của 28 là 5

Do đó:

\(\frac{{ - 6}}{{ - 35}} = \frac{{ - 6.4}}{{ - 35.4}} = \frac{{24}}{{140}}\)

\(\frac{{ - 27}}{{ - 180}} = \frac{{ - 3}}{{20}} = \frac{{ - 3.7}}{{20.7}} = \frac{{ - 21}}{{140}}\)

\(\frac{{ - 3}}{{ - 28}} = \frac{{3.5}}{{28.5}} = \frac{{15}}{{140}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • hi hi

  so sánh

  A= \(\dfrac{2016+2017}{2017+2018}\)và B=\(\dfrac{2016}{2017}+\dfrac{2017}{2018}\)

  b) M=\(\dfrac{2017+2018}{2016+2017}\)và N=\(\dfrac{2017}{2016}+\dfrac{2018}{2017}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Bài 1:Tìm hai số tự nhiên biết tổng ƯCLN và BCNNcủa chúng là 15

  Bài 2: Không quy đồng hãy so sánh \(A=\frac{-9}{10^{2010}}+\frac{-19}{10^{2011}}\)\(B=\frac{-9}{10^{2011}}+\frac{-19}{10^{2010}}\)

  Giúp tớ nhé ! Mai tớ nộp bài rồi!!!khocroi làm được bài nào hay bài ấy!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời