ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 33 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 33 tr 19 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a. \(\frac{3}{{ - 20}},\frac{{ - 11}}{{ - 30}},\frac{7}{{15}}\)                  b.\(\frac{{ - 6}}{{ - 35}},\frac{{27}}{{ - 180}}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đổi những phân số có mẫu âm thành những phân số có mẫu dương, rút gọn, rồi quy đồng.

Câu a:

 \(\frac{{ - 9}}{{60}},\frac{{22}}{{60}},\frac{{28}}{{60}}\)  

Câu b:

 \(\frac{{24}}{{140}},\frac{{ - 21}}{{140}},\frac{{15}}{{140}}\)  (chú ý rằng \(\frac{{27}}{{ - 180}} = \frac{{ - 3}}{{20}}\) )

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  Bài 45 (Sách bài tập - tập 2 - trang 13)

  So sánh các phân số sau rồi nêu nhận xét :

  a) \(\dfrac{12}{23}\) và \(\dfrac{1212}{2323}\)

  b) \(\dfrac{-3435}{4141}\) và \(\dfrac{-34}{41}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Lê Thảo Trang
  Bài 42 (Sách bài tập - tập 2 - trang 12)

  Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số có mẫu số là 36 :

                  \(\dfrac{-1}{3};\dfrac{2}{3};\dfrac{-1}{-2};\dfrac{6}{-24};\dfrac{-3}{4};\dfrac{10}{60};\dfrac{-5}{6}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1