Nguyễn Minh Đức's Profile

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức

22/09/2007

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 238
Điểm 1158
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (259)

Điểm thưởng gần đây (292)

  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Minh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Minh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Minh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Minh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Minh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Minh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Minh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng