YOMEDIA

Nguyễn Minh Đức's Profile

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 237
Điểm 1149
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (259)

Điểm thưởng gần đây (294)

  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Minh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Minh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Minh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm