ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 122 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 122 tr 53 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Nguyên liệu để muối dưa cải gồm rau cải, hành tươi, đường và muối. Khối lượng hành, đường muối theo thứ tự bằng 5%, \({1 \over {1000}}\) và \({3 \over {40}}\) khối lượng rau cải. Vậy nếu muối 2 kg rau cải thì cần bao nhiêu ki lô gam hành, đường và muối?

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số kg hành cần để muối 2kg rau cải là:

\(2 \times 5 = 2 \times {5 \over {100}} = 0,1(kg)\)

Số kg đường cần để muối 2kg rau cải là:

\(2 \times {1 \over {100}} = 0,002(kg)\)

Số kg muối cần để muối 2kg rau cải là:

\(2 \times {3 \over {40}} = 0,15\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 122 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1