YOMEDIA

Bài tập 122 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 122 tr 53 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Nguyên liệu để muối dưa cải gồm rau cải, hành tươi, đường và muối. Khối lượng hành, đường muối theo thứ tự bằng 5%, \({1 \over {1000}}\) và \({3 \over {40}}\) khối lượng rau cải. Vậy nếu muối 2 kg rau cải thì cần bao nhiêu ki lô gam hành, đường và muối?

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số kg hành cần để muối 2kg rau cải là:

\(2 \times 5 = 2 \times {5 \over {100}} = 0,1(kg)\)

Số kg đường cần để muối 2kg rau cải là:

\(2 \times {1 \over {100}} = 0,002(kg)\)

Số kg muối cần để muối 2kg rau cải là:

\(2 \times {3 \over {40}} = 0,15\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 122 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thi trang

  Cho phân số

  A=10/x+5

  ​a) tìm x để A có nghĩa

  b) tìm x thuộc z để A thuộc z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Lê Thảo Trang

  1,

  a)\(\frac{ }{\frac{3}{7}}\)   _ ( \(\frac{1}{2}\) * x + \(\frac{1}{3}\) ) = \(\frac{1}{21}\)

  b) \(\frac{x}{15}\) = \(\frac{2}{5}\)

  c) \(\frac{3}{x+5}\) = \(\frac{2}{x+3}\) 

  2, 

  a) Cho hai số có tổng là 105, biết \(\frac{1}{3}\) số thứ nhất bằng \(\frac{1}{4}\) số thứ hai. Tìm hai số đó?

  b) Cho hai số có hiệu là 6, biết \(\frac{3}{4}\) số thứ nhất bằng \(\frac{4}{5}\) số thứ hai. Tìm hai số đó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  một vòi chảy vào bể trong 3 giờ thì đầy bể giờ thứ nhất vòi chảy   được 25%lượng nước trong bể giờ thứ 2 vòi chảy được  37 % lượng nước trong bể .hỏi giờ thứ 3 vỏi chyar được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong bể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Ba lớp 6 có 102 học sinh. Số học sinh 6A bằng 8/9 số học sinh lớp 6B. Số học sinh 6C bằng 17/16 học sinh 6A. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

  Mong các bạn sẽ giúp mình hihi

  Cảm ơn các bạn đã giúp mình hihi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Tim x biết : -12(x-5)+7(3-x)=5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  (\(\frac{x}{2}\)-\(\frac{1}{3}\)):(\(\frac{3}{2}\)-\(\frac{1}{6}\)-1)=\(\frac{1}{9}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  tìm số x , biết :

  a) \(\frac{2}{3}x-\frac{3}{2}x=\frac{5}{12}\)

  b) \(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}.\left(3x-3,7\right)=\frac{-53}{10}\)

  c) \(\frac{7}{9}:\left(2+\frac{3}{4}x\right)+\frac{5}{9}=\frac{23}{27}\)

  d) \(\frac{-2}{3}.x+\frac{1}{5}=\frac{3}{10}\)

  e) \(\left|x\right|-\frac{3}{4}=\frac{5}{3}\)

  f) \(\left|2x-\frac{1}{3}\right|+\frac{5}{6}=1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  tính nhanh :

  a) \(\frac{-3}{7}+\frac{15}{26}-\left(\frac{2}{13}-\frac{3}{7}\right)\)

  b) \(2.\frac{3}{7}+\left(\frac{2}{9}-1\frac{3}{7}\right)-\frac{5}{3}:\frac{1}{9}\)

  c) \(\frac{-11}{23}.\frac{6}{7}+\frac{8}{7}.\frac{-11}{23}-\frac{1}{23}\)

  d) \(\left(\frac{377}{-231}-\frac{123}{89}+\frac{34}{791}\right).\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{8}-\frac{1}{24}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  C=4^6.9^5+6^9.120:8^4.3^12+6^11

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA