RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 125 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 125 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn \(\frac{4}{9}\) số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số táo bạn Hạnh đã ăn là:

\(24.25\%  = 24.\frac{{25}}{{100}} = \frac{{24.25}}{{100}} = 6\) (quả)

Số táo còn lại sau khi ban Hạnh đã ăn:

24 - 6 = 18 (quả)

Số táo bạn Hoàng đã ăn:

\(18.\frac{4}{9} = \frac{{18.4}}{9} = 8\) (quả)

Số táo còn lại sau khi Hoàng đã ăn là:

18 – 8 = 10 (quả)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 125 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)