YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 125 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 125 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn \(\frac{4}{9}\) số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Số táo bạn Hạnh đã ăn là:

\(24.25\%  = 24.\frac{{25}}{{100}} = \frac{{24.25}}{{100}} = 6\) (quả)

Số táo còn lại sau khi ban Hạnh đã ăn:

24 - 6 = 18 (quả)

Số táo bạn Hoàng đã ăn:

\(18.\frac{4}{9} = \frac{{18.4}}{9} = 8\) (quả)

Số táo còn lại sau khi Hoàng đã ăn là:

18 – 8 = 10 (quả)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 125 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON