Bài tập 121 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 121 tr 52 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Đoạn đường sắt Hà Nội – Hải Phòng dài 102 km. Một xe lửa xuất phát từ Hà Nội đã đi được \({3 \over 5}\) quãng đường. Hỏi xe lửa còn cách Hải Phòng bao nhiêu Kilomet ?

Hướng dẫn giải chi tiết

Xe lửa xuất phát từ Hà Nội đi được quãng đường là:

\(102.{3 \over 5} = 61,2(km)\)

Vậy xe lửa còn cách Hải Phòng:

102 – 61,2 = 40,8 (km)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 121 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 121 trang 52 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Hiệu giữa \(\frac{4}{3}\) của \(\frac{2}{5}\) với \(\frac{4}{5}\) của \(\frac{2}{3}\) là:

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 0
 • Choco Choco

  a) [ ( 3/5 ) ^2 - ( 2/5 ) ^ 2 ] x = ( 1/5 ) ^ 3

  b) 1^2^5 * x + 3/7 = -4/5

  c) ( 3x - 2^2) = 9

  d) [ x+1/3] -4 = -1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Giúp mình

  1) 1 chia hết cho x

  2)-2 chia hết cho x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Thành phố A có 10 triệu người TỈ lệ tăng dân số 1% .Hỏi sau 3 năm dân số của thành phố là bao nhiêu

  Các ban giúp mình nha

  Mình cần gấp

  Sáng mai

  Thanks

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  2\(\dfrac{1}{3}\) - 125% . x = \(\dfrac{1}{4}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Tìm x

  a ( 5x - 1 ) . ( 2x - \(\dfrac{1}{3}\)) = 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  giúp mình nhé các mn OvO (. là nhân nhé ạ)

  a.(20+9\(\dfrac{1}{4}\)):2\(\dfrac{1}{4}\)

  b.(6-2\(\dfrac{4}{5}\)).3\(\dfrac{1}{8}\)-1\(\dfrac{3}{5}\):\(\dfrac{1}{4}\)

  c.\(\dfrac{32}{15}\):(-1\(\dfrac{1}{5}\)+1\(\dfrac{1}{3}\))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. Số học sinh khác bằng 6/5 số học sinh giỏi. Còn lại là số học sinh trung bình

  a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A

  b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với số họ sinh cả lớp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Người A gửi 100 triệu vào ngân hàng lãi suất là 1%. Hỏi sau 5 năm người đó có bao nhiêu tiền

  Thanks

  Sớm nha, mình cần gấp

  Tối nay nha các bạn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Tổng số trang của 3 cuốn sách là 680 trang. Số trang ở quyển 2 bằng 60% số trang ở quyển 3, số trang ở quyển 1 bằng \(\dfrac{2}{3}\) số trang ở quyển 3. Tìm số trang mỗi quyển

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Tìm một số biết 32 phần trăm của nó bằng 16/25 của 400

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Ba lớp 6A, 6B, 6C phải trồng một số cây quanh trường nhân ngày kỉ niệm sinh nhật Bác 19https:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.5. Lớp 6A trồng được 1https:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.4 số cây , lớp 6B trồng được 2https:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.5 tổng số cây, lớp 6C trồng nốt 105 cây còn lại.

  a. Tính tổng số cây

  b.Tính số cây trông được của lớp 6A và tỷ số phần trăm số cây trồng được lớp 6 với tổng số cây

  HELP MEkhocroikhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Mẹ Hoa gửi ngân hàng 1 tỉ rưỡi,lãi suất là 5%/tháng.Em hãy tính xem 1 tháng mẹ Hoa nhận bao nhiêu tiền lãi?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • trang lan

  Ba bạn góp tiền mua chung 1 quả bóng. Bạn A góp 1/4 số tiền, bạn B góp 40% số tiền, bạn C góp 70.000 đồng. Hỏi quả bóng bao nhiêu tiền?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Một người bán vải mang đi 160m vải. Lần 1 người đó bán 2/5 số vải, lần 2 người đó bán 1/4 số vải còn lại. Hỏi sau 2 lần bán còn lại bao nhiêu m vải ??? GIÚP MÌNH VỚI NHÉ!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Bốn lớp 6A, 6B, 6C, 6D có tất cả 120 HS. Số HS ở ba lớp 6A, 6B, 6C chiếm lần lượt bằng 0,2 ; 4/15 và 25% tổng số HS của bốn lớp. Tính số HS lớp 6D.

  (Tính bằng 2 cách)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  2/3 của 8,7 là?

  bởi Co Nan 13/11/2018

  \(\dfrac{2}{3}\)của 8,7

  2\(\dfrac{1}{3}\) của 5,1

  \(\dfrac{2}{7}\) của \(\dfrac{-11}{6}\)

  2\(\dfrac{7}{11}\) của 6\(\dfrac{3}{5}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn