ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 14.2 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 14.2 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2

Lớp 6A có 40 học sinh trong đó có 12,5% là học sinh giỏi. số học sinh giỏi của lớp 6A là

(A) 5;

(B) 6;

(C) 8;

(D) 10.

Hãy chọn đáp án đúng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số học sinh giỏi của lớp 6A là:

\(12,5\% .40 = \frac{1}{8}.40 = 5\) (học sinh)

Chọn A

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.2 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1