RANDOM
VIDEO

Bài tập 122 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 122 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Dùng số thập phân để biểu thị các số đo thời gian sau với đơn vị là giờ:

a) 3 giờ 30 phút      

b) 2  giờ 15 phút         

c) 0  giờ 45 phút         

d) 6  giờ 12 phút   

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 3 giờ 30 phút = \(3 + \frac{{30}}{{60}} = 3 + \frac{1}{2} = 3,5\) giờ    

b) 2  giờ 15 phút = \(2 + \frac{{15}}{{60}} = 2 + \frac{1}{4} = 2,25\) giờ         

c) 0  giờ 45 phút = \(\frac{{45}}{{60}} = \frac{3}{4} = 0,75\) giờ        

d) 6  giờ 12 phút = \(6 + \frac{{12}}{{60}} = 6 + \frac{1}{5} = 6,2\) giờ  

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 122 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)