YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 122 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 122 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Dùng số thập phân để biểu thị các số đo thời gian sau với đơn vị là giờ:

a) 3 giờ 30 phút      

b) 2  giờ 15 phút         

c) 0  giờ 45 phút         

d) 6  giờ 12 phút   

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 3 giờ 30 phút = \(3 + \frac{{30}}{{60}} = 3 + \frac{1}{2} = 3,5\) giờ    

b) 2  giờ 15 phút = \(2 + \frac{{15}}{{60}} = 2 + \frac{1}{4} = 2,25\) giờ         

c) 0  giờ 45 phút = \(\frac{{45}}{{60}} = \frac{3}{4} = 0,75\) giờ        

d) 6  giờ 12 phút = \(6 + \frac{{12}}{{60}} = 6 + \frac{1}{5} = 6,2\) giờ  

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 122 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON