AMBIENT

Bài tập 120 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 120 tr 52 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Sử dụng máy tính bỏ túi.

Sử dụng máy tính bỏ túi để tính :

a) 3,7% của 13,5 ; b) 6,5% của 52,61 ;

c) 17% . 29% của 2534 ; d) 48% của 264, 395, 1836.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các bạn bấm máy tính như phần hướng dẫn trong sách, dưới đây là kết quả:

Câu a:

3.7% của 13,5 là: 0,4995

Câu b:

 6,5% của 52,61 là: 3,41965

Câu c:

 17% của 2534 là: 430,78

29% của 2534 là: 734,86

47% của 2534 là: 1190,98

Câu d:

 48% của 264 là: 126,72

48% của 395 là: 189,6

48% của 1836 là: 881,28

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 120 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Ba lớp 6A, 6B, 6C phải trồng một số cây quanh trường nhân ngày kỉ niệm sinh nhật Bác 19https:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.5. Lớp 6A trồng được 1https:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.4 số cây , lớp 6B trồng được 2https:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.5 tổng số cây, lớp 6C trồng nốt 105 cây còn lại.

  a. Tính tổng số cây

  b.Tính số cây trông được của lớp 6A và tỷ số phần trăm số cây trồng được lớp 6 với tổng số cây

  HELP MEkhocroikhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Mẹ Hoa gửi ngân hàng 1 tỉ rưỡi,lãi suất là 5%/tháng.Em hãy tính xem 1 tháng mẹ Hoa nhận bao nhiêu tiền lãi?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • trang lan

  Ba bạn góp tiền mua chung 1 quả bóng. Bạn A góp 1/4 số tiền, bạn B góp 40% số tiền, bạn C góp 70.000 đồng. Hỏi quả bóng bao nhiêu tiền?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Một người bán vải mang đi 160m vải. Lần 1 người đó bán 2/5 số vải, lần 2 người đó bán 1/4 số vải còn lại. Hỏi sau 2 lần bán còn lại bao nhiêu m vải ??? GIÚP MÌNH VỚI NHÉ!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Bốn lớp 6A, 6B, 6C, 6D có tất cả 120 HS. Số HS ở ba lớp 6A, 6B, 6C chiếm lần lượt bằng 0,2 ; 4/15 và 25% tổng số HS của bốn lớp. Tính số HS lớp 6D.

  (Tính bằng 2 cách)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  2/3 của 8,7 là?

  bởi Co Nan 13/11/2018

  \(\dfrac{2}{3}\)của 8,7

  2\(\dfrac{1}{3}\) của 5,1

  \(\dfrac{2}{7}\) của \(\dfrac{-11}{6}\)

  2\(\dfrac{7}{11}\) của 6\(\dfrac{3}{5}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  x - 25%x = \(\dfrac{1}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen
  Tìm 1 số biết 2/7 của nó bằng 14
  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Mai Trang
  Bài 14.4* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 35)

  Một số có 3 chữ số, chữ số hàng trăm là 4

  Nếu chuyển chữ số 4 xuống sau chữ số hàng đơn vị thì được số mới bằng \(\dfrac{3}{4}\) số ban đầu. Tìm số ban đầu ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Dell dell
  Bài 14.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 35)

  \(\dfrac{2}{5}\) của số a là 480. Tìm 12,5% của số a ?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyen Ngoc
  Bài 14.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 35)

  Lớp 6A có 40 học sinh trong đó có 12,5% là học sinh giỏi. Số học sinh giỏi của lớp 6A là :

  (A) 5                     (B) 6                       (C) 8                        (D) 10

  Hãy chọn đáp án đúng ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Spider man
  Bài 14.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 35)

  \(3\dfrac{4}{7}\) của 56 bằng :

  (A) 168                    (B) 192                 (C) 200                  (D) 208

  Hãy chọn đáp án đúng ?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Phong Vu
  Bài 126 (Sách bài tập - tập 2 - trang 34)

  Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại : giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm \(\dfrac{7}{15}\) số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng \(\dfrac{5}{8}\) số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang
  Bài 125 (Sách bài tập - tập 2 - trang 34)

  Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn \(\dfrac{4}{9}\) số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo ?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà
  Bài 124 (Sách bài tập - tập 2 - trang 34)

  Một quả cam nặng 300g. Hỏi \(\dfrac{3}{4}\) quả cam nặng bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long
  Bài 122 (Sách bài tập - tập 2 - trang 34)

  Dùng số thập phân để biểu thị các số đo thời gian sau với đơn vị là giờ :

  a) 3h30ph                       b) 2h15ph                  c) 0h45ph                          d) 6h12ph

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  biết 95% của một số là 475 . Vậy 1/5 số đó là

  một ô tô đi được 60 km với vận tốc là 60km/giờ ,tiếp đó ô tô đi được 60 km với vận tốc là 30 km/giờ . Như vậy , thời gian ô tô đã đi được cả 2 đoạn đường là

  2% của 1000 là

  các bạn hãy cố gắng giúp mk vs nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>