RANDOM
VIDEO

Bài tập 120 trang 34 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 120 trang 34 SBT Toán 6 Tập 1

Tìm:

a) \(\frac{2}{5}\) của 40

b) \(\frac{5}{6}\) của 48 000 đồng

c) 4\(\frac{1}{2}\) của \(\frac{2}{5}\) kg

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(\frac{2}{5}\) của 40

\(\frac{2}{5}.40 = \frac{{2.40}}{5} = 16\)

b) \(\frac{5}{6}\) của 48 000 đồng

\(\frac{5}{6}.48000 = \frac{{5.48000}}{6} = 40000\) đồng

c) 4\(\frac{1}{2}\) của \(\frac{2}{5}\) kg

\(4\frac{1}{2}.\frac{2}{5} = \frac{9}{2}.\frac{2}{5} = \frac{9}{5}\) (kg)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 120 trang 34 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Co Nan

  2/3 của 8,7 là?

  bởi Co Nan 13/11/2018

  \(\dfrac{2}{3}\)của 8,7

  2\(\dfrac{1}{3}\) của 5,1

  \(\dfrac{2}{7}\) của \(\dfrac{-11}{6}\)

  2\(\dfrac{7}{11}\) của 6\(\dfrac{3}{5}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Việt Long

  x - 25%x = \(\dfrac{1}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen
  Tìm 1 số biết 2/7 của nó bằng 14
  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Mai Trang
  Bài 14.4* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 35)

  Một số có 3 chữ số, chữ số hàng trăm là 4

  Nếu chuyển chữ số 4 xuống sau chữ số hàng đơn vị thì được số mới bằng \(\dfrac{3}{4}\) số ban đầu. Tìm số ban đầu ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Dell dell
  Bài 14.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 35)

  \(\dfrac{2}{5}\) của số a là 480. Tìm 12,5% của số a ?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyen Ngoc
  Bài 14.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 35)

  Lớp 6A có 40 học sinh trong đó có 12,5% là học sinh giỏi. Số học sinh giỏi của lớp 6A là :

  (A) 5                     (B) 6                       (C) 8                        (D) 10

  Hãy chọn đáp án đúng ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Spider man
  Bài 14.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 35)

  \(3\dfrac{4}{7}\) của 56 bằng :

  (A) 168                    (B) 192                 (C) 200                  (D) 208

  Hãy chọn đáp án đúng ?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Phong Vu
  Bài 126 (Sách bài tập - tập 2 - trang 34)

  Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại : giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm \(\dfrac{7}{15}\) số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng \(\dfrac{5}{8}\) số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang
  Bài 125 (Sách bài tập - tập 2 - trang 34)

  Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn \(\dfrac{4}{9}\) số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo ?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1