YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 120 trang 34 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 120 trang 34 SBT Toán 6 Tập 1

Tìm:

a) \(\frac{2}{5}\) của 40

b) \(\frac{5}{6}\) của 48 000 đồng

c) 4\(\frac{1}{2}\) của \(\frac{2}{5}\) kg

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\frac{2}{5}\) của 40

\(\frac{2}{5}.40 = \frac{{2.40}}{5} = 16\)

b) \(\frac{5}{6}\) của 48 000 đồng

\(\frac{5}{6}.48000 = \frac{{5.48000}}{6} = 40000\) đồng

c) 4\(\frac{1}{2}\) của \(\frac{2}{5}\) kg

\(4\frac{1}{2}.\frac{2}{5} = \frac{9}{2}.\frac{2}{5} = \frac{9}{5}\) (kg)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 120 trang 34 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF