YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 123 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 123 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Biểu thị các số đo thời gian sau bằng giờ và phút:

a) 5,25 giờ

b) 10,5 giờ

c) 3,75 giờ

d) 2,1 giờ

e) 4,6 giờ

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 5,25 giờ = \(5\frac{{25}}{{100}}\) giờ = \(5\frac{{1}}{{4}}\) giờ = 5 giờ 15 phút

b) 10,5 giờ = \(10\frac{{5}}{{10}}\) giờ = \(10\frac{{1}}{{2}}\) giờ = 10 giờ 30 phút

c) 3,75 giờ = \(3\frac{{75}}{{100}}\) giờ = \(3\frac{{3}}{{4}}\) giờ = 3 giờ 45 phút

d) 2,1 giờ = \(2\frac{{1}}{{10}}\) giờ = 2 giờ 6 phút

e) 4,6 giờ = \(4\frac{{6}}{{10}}\) giờ  = 4 giờ 36 phút

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 123 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON