RANDOM
VIDEO

Bài tập 123 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 123 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Biểu thị các số đo thời gian sau bằng giờ và phút:

a) 5,25 giờ

b) 10,5 giờ

c) 3,75 giờ

d) 2,1 giờ

e) 4,6 giờ

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 5,25 giờ = \(5\frac{{25}}{{100}}\) giờ = \(5\frac{{1}}{{4}}\) giờ = 5 giờ 15 phút

b) 10,5 giờ = \(10\frac{{5}}{{10}}\) giờ = \(10\frac{{1}}{{2}}\) giờ = 10 giờ 30 phút

c) 3,75 giờ = \(3\frac{{75}}{{100}}\) giờ = \(3\frac{{3}}{{4}}\) giờ = 3 giờ 45 phút

d) 2,1 giờ = \(2\frac{{1}}{{10}}\) giờ = 2 giờ 6 phút

e) 4,6 giờ = \(4\frac{{6}}{{10}}\) giờ  = 4 giờ 36 phút

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 123 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Hoa

  Học sinh một lớp phân làm 3 loại Giỏi, Khá, Trung bình. Biết học sinh Trung bình chiếm 7/15 hs cả lớp. Học sinh khá chiếm 1/3 học sinh cả lớp. Còn lại là 9 học sinh giỏi.

  a, Học sinh giỏi chiếm mấy phần của lớp?

  b, Tính số học sinh cả lớp, học sinh khá, học sinh trung bình

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thủy Tiên

  Một cửa hàng bán gạo bán hết số gạo của mình trong 3 ngày . Ngày thứ nhất bán được \(\dfrac{3}{7}\) số gạo của cửa hàng. Ngày thứ hai bán được số gạo chỉ bằng 25% số gạo bán được trong ngày thứ nhất. Ngày thứ ba bán được 26 tấn.

  a) Ban đầu cửa hàng có bao nhiêu tấn ?

  b) Tính số gạo mà cửa hàng bán được trong ngày thứ nhất và ngày thứ 2 .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Cuối học kì I, học sinh của lớp 6A được xếp 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giõi chiếm \(\dfrac{2}{7}\) số học sinh cả lớp, số học sinh khá chiếm \(\dfrac{11}{21}\) số học sinh cả lớp, còn lại là 8 học sinh trung bình. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh giỏi, bao nhiêu học sinh khá ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  1.cho số hữu tỉ \(\dfrac{-8}{15}\)

  a)tìm 3 cách viết số hữu tỉ \(\dfrac{-8}{15}\) dưới dạng tổng của 2 sốhữu tỉ âm

  b)tìm 3 cách viết số hữu tỉ \(\dfrac{-8}{15}\) dưới dạng hiệu của 2 số hữu tỉ dương

  2)tìm x

  a)\(\dfrac{11}{13}-\left(\dfrac{5}{12}-x\right)=-\left(\dfrac{15}{18}-\dfrac{11}{13}\right)\) b)\(2x-3=x+\dfrac{1}{2}\) giúp mình nha!thank

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Tim x biet: 1/(4.7)+1/(7.10)+...+1/(97.100)=1/3x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  \(\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{-1}{2y+1}\) tìm x và y

  giúp mk nhé vui

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  ( x + 1) + ( x + 2) + ... + ( x + 28 ) = 153

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  1) Tìm X biết : 1,2.(\(\dfrac{2,4.X-0.23}{X}-0.5\)) =1,44

  2) So sánh: A=\(\dfrac{2}{60.63}+\dfrac{2}{63.66}+...+\dfrac{2}{117.120}+\dfrac{2}{2013}\)

  B=\(\dfrac{5}{40.44}+\dfrac{5}{44.48}+...+\dfrac{5}{76.80}+\dfrac{5}{2013}\)

  3)Có 3 số 2015,2016,2017 người ta viết 3 số này lên ba miếng bìa màu xanh. Sau đó lại viết 3 số này lên ba miếng bài màu đỏ. như vậy chúng ta có 6 miếng bìa trên đó viết các số. Cứ 2 miếng bìa bất kì ta ghép lại thành 1 cặp, lấy tổng 2 số trên mỗi cặp nhân lại vs nhau thì đc tích là 1 số chẵn hay số lẻ? Vì sao?

  4)1 xe tải nặng 12 tấn cần chở 1 kiện hàng nặng 5 tấn đi qua 1 cái cầu dài 50 m.Chiếc cầu chỉ chịu đc trọng tải 14 tấn .Ko đc dỡ kiện hàng ,làm thế nào để đưa hàng qua đc chiếc cầu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Chứng minh rằng:

  a=1+1/2^2+1/3^2+1/4^2+...+1/100^2<2

  b=1+1/2+1/3+1/4+...+1/63<6

  c=1/2.3/4.5/6....9999/10000<1/100

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)