RANDOM
VIDEO

Bài tập 127 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 127 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2

Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt bằng \(\frac{1}{4}\); 0,4 và 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa. Tính khối lượng thóc thu hoạch được ở thửa thứ tư.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số phần chỉ số thóc thu được ở thửa thứ tư là:

\(\begin{array}{l}
1 - \left( {\frac{1}{4} + 0,4 + 15\% } \right)\\
 = \frac{{100}}{{100}} - \left( {\frac{{25}}{{100}} + \frac{{40}}{{100}} + \frac{{15}}{{100}}} \right)\\
 = \frac{{20}}{{100}} = \frac{1}{5}
\end{array}\)

Số thóc thu hoạch ở thửa thứ tư là:

\(1000.\frac{1}{5} = 200\) (kg)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 127 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)