YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 6 Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước


Bài học sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Tìm giá trị phân số của một số cho trước, chia hết cùng các dạng toán liên quan và các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Quy tắc

Muốn tìm \(\frac{m}{n}\) của số b cho trước, ta tính \(b.\frac{m}{n}\,\,(m,n\, \in \,\mathbb{N},\,n\, \ne 0)\)

Ví dụ 1: Lớp 6A có 45 học sinh, trong đó \(\frac{2}{3}\) số học sinh thích bóng đá, 60% thích đá cầu, \(\frac{2}{9}\) thích chơi bóng bàn và \(\frac{4}{{15}}\) thích chơi bóng chuyền. Tính số học sinh lớp 6A thích đá bóng, đá cầu, bóng bàn, bòng chuyền.

Giải

Để tính số học sinh lớp 6A thích đá bóng, ta phải tìm \(\frac{2}{3}\) của 45 học sinh.

Muốn thế, ta chia 45 cho 3 rồi nhân kết quả với 2, tức là ta nhân 45 với \(\frac{2}{3}\)

Ta có: \(45.\frac{2}{3} = 30\) (học sinh)

Cũng vậy, để tính số học sinh thích đá cầu, ta phải tìm 60% của 45 học sinh.

Như thế, ta phải chân 45 với 60% được:

\(45.60\%  = 45.\frac{{60}}{{100}} = 27\) (học sinh)


Ví dụ 2: Tìm

a. \(\frac{2}{5}\) của 40

b. \(\frac{5}{6}\) của 48000 đồng

c. \(4\frac{1}{2}\) của \(\frac{2}{5}\) kg

Giải

a. \(\frac{2}{5}\) của 40 là 16

b. \(\frac{5}{6}\) của 48000 đồng là 40000 đồng

c. \(4\frac{1}{2}\) của \(\frac{2}{5}\) kg là 1,8 kg


Ví dụ 3: Một quả cam nặng 300g. Hỏi \(\frac{3}{4}\) quả cam nặng bao nhiêu?

Giải

\(\frac{3}{4}\) quả cam

\(300{\rm{ }}.\frac{3}{4} = \) 225g

Bài tập minh họa

Bài 1: Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt bằng \(\frac{1}{4};\,0,4\) và 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa. Tính khối lượng thóc thu hoạch được ở thửa thứ tư.

Giải

Phân số chỉ số thóc thu hoạch được ở thửa thứ tư:

\(1 - \left( {\frac{1}{4} + \frac{2}{5} + \frac{{15}}{{100}}} \right) = \frac{1}{5}\) (tổng số thóc)

Khối lượng thóc hoạch được ở thửa thứ tư:

\(1000kg.\frac{1}{5} = 200kg\)


Bài 2: \(\frac{2}{5}\) của số a là 480. Tìm 12,5% của số a.

Giải

Số \(a = 480:\frac{2}{5} = 1200\)

12,5% của số a là 1200 . 12,5% = 150.


Bài 3: Một số có ba chữ số, chữ số hàng trăm là 4.

Nếu chuyển chữ số 4 xuống sau chữ số hàng đơn vị thì được số mới bằng \(\frac{3}{4}\) số ban đầu. Tìm số ban đầu.

Giải

Gọi số phải tìm là \(\overline {4ab} \). Theo đề bài, ta có:

\(\overline {ab4}  = \frac{3}{4}.\overline {4ab} \) hay \(4.\overline {ab4}  = 3.\overline {4ab} \)

Ta lần lượt có:

\(4.(10\overline {ab}  + 4) = 3.(400 + \overline {ab} )\)

\(40\overline {ab}  + 16 = 1200 + 3\overline {ab} \)

\(37\overline {ab}  = 1184\)

\(\overline {ab}  = 32\)

Số ban đầu là 432

3. Luyện tập Bài 14 Chương 3 Số học 6

Qua bài giảng Tìm giá trị phân số của một số cho trước này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Nắm vững quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước

3.1 Trắc nghiệm về Tìm giá trị phân số của một số cho trước - Số học 6

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Bài 14 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2 Bài tập SGK về Tìm giá trị phân số của một số cho trước - Số học 6

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Bài 14 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 2

Bài tập 120 trang 34 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 14.4 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 14.3 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 14.2 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 14.1 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 127 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 126 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 125 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 124 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 123 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 122 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 121 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 115 trang 51 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 125 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 124 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 123 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 122 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 121 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 120 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 119 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 118 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 117 trang 51 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 116 trang 51 SGK Toán 6 Tập 2

4. Hỏi đáp về Tìm giá trị phân số của một số cho trước - Số học 6

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF