ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 119 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 119 tr 52 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Đố: An nói :" Lấy một phần hai của một phần hai rồi đem chia cho một phần hai sẽ được kết quả là một phần hai". Đố em bạn An nói có đúng không?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Lấy \({1 \over 2}\) của \({1 \over 2}\) ta có: \({1 \over 2}.{1 \over 2}\)

Lấy \({1 \over 2}.{1 \over 2}\) chia cho \({1 \over 2}\) ta có:

\(\left( {{1 \over 2}.{1 \over 2}} \right):{1 \over 2} = {1 \over 4}.{2 \over 1} = {1 \over 2}\)

Vậy An nói đúng

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 119 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1