YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 116 trang 51 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 116 tr 51 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh.

a) 84% của 25 ; b) 48% của 50.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

16% của 25 bằng \(\frac{16}{100}.25=\frac{16.25}{100}\) ;

25% của 16 bằng \(\frac{25}{100}.16=\frac{25.16}{100}\) .

Do đó 16% của 25 bằng 25% của 16.

Câu a:

Tương tự 84% của 25 bằng 25% của 84 mà 25% của 84 bằng 84 : 4 = 21.

Vậy 84% của 25 bằng 21.

Câu b:

48% của 50 bằng 50% của 48, mà 50% của 48 bằng 48 : 2 = 24.

Vậy 48% của 50 bằng 24.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 116 trang 51 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON