ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 14.4 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 14.4 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2

Một số có ba chữ số, chữ số hàng trăm là 4. Nếu chuyển chữ số 4 xuống sau chữ số hàng đơn vị thì được số mới bằng \(\frac{3}{4}\) số ban đầu. Tìm số ban đầu.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi số phải tìm \(\overline {4ab} \) là

Theo đề bài, ta có: 

\(\begin{array}{l}
\overline {ab4}  = \frac{3}{4}.\overline {4ab} \\
 \Rightarrow 4.\overline {ab4}  = 3.\overline {4ab} 
\end{array}\)

Suy ra:

4(10\(\overline {ab} \) + 4) = 3.(400 + \(\overline {ab} \))

40\(\overline {ab} \) + 16 = 1200 + 3\(\overline {ab} \)

37\(\overline {ab} \) = 1184

\(\overline {ab} \) = 32

Số ban đầu là 432

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.4 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1