YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 126 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 126 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Một lớp có 45 học sinh bao gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm \(\frac{7}{{15}}\) số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng \(\frac{5}{{8}}\) số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Số học sinh trung bình của lớp là:

\(45.\frac{7}{{15}} = \frac{{45.7}}{{15}} = 21\) (học sinh)

Số học sinh còn lại là: 

45 - 21 = 24 (Học sinh)

Số học sinh khá của lớp là:

\(24.\frac{5}{{8}} = \frac{{24.5}}{{8}} = 15\) (học sinh)

Số học sinh giỏi của lớp là:

24 – 15 = 9 (Học sinh)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 126 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON