RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 126 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 126 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Một lớp có 45 học sinh bao gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm \(\frac{7}{{15}}\) số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng \(\frac{5}{{8}}\) số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số học sinh trung bình của lớp là:

\(45.\frac{7}{{15}} = \frac{{45.7}}{{15}} = 21\) (học sinh)

Số học sinh còn lại là: 

45 - 21 = 24 (Học sinh)

Số học sinh khá của lớp là:

\(24.\frac{5}{{8}} = \frac{{24.5}}{{8}} = 15\) (học sinh)

Số học sinh giỏi của lớp là:

24 – 15 = 9 (Học sinh)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 126 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)