YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 115 trang 51 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 115 tr 51 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tìm:

a) \({2 \over 3}\) của 8,7 ; b) \({2 \over 7}\) của \({-11 \over 6}\) ;

c) \(2{1 \over 3}\) của 5,1 ; d) \(2{7 \over {11}}\) của \(6{3 \over 5}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\({2 \over 3}.8,7 = {2 \over 3}.{{87} \over {10}} = {{58} \over {10}} = 5,8\)

Câu b:

\({2 \over 7}.{{ - 11} \over 6} = {{ - 11} \over {21}}\)

Câu c:

\(2{1 \over 3}.{{51} \over {10}} = {7 \over 3}.{{51} \over {10}} = {{119} \over {10}} = 11,9\)

Câu d:

\(2{7 \over {11}}.6{3 \over 5} = {{29} \over {11}}.{{33} \over 5} = {{29.3} \over 5} = {{87} \over 5}\).

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 115 trang 51 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON