ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 121 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 121 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2

Có bao nhiêu phút trong:

a) \(\frac{1}{6}\) giờ

b) \(\frac{1}{3}\) giờ

c) \(\frac{3}{4}\) giờ

d) \(\frac{2}{5}\) giờ

e) \(\frac{7}{12}\) giờ

f) \(\frac{4}{15}\) giờ

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(\frac{1}{6}\) giờ = \(\frac{1}{6}\).60 = \(\frac{60}{6}\) = 10 phút

b) \(\frac{1}{3}\) giờ = \(\frac{1}{3}\).60 = \(\frac{60}{3}\) = 20 phút

c) \(\frac{3}{4}\) giờ =  \(\frac{3}{4}\).60 = \(\frac{180}{4}\) = 45 phút

d) \(\frac{2}{5}\) giờ = \(\frac{2}{5}\).60 = \(\frac{120}{5}\) = 24 phút

e) \(\frac{7}{12}\) giờ = \(\frac{7}{12}\).60 = \(\frac{420}{12}\) = 35 phút

f) \(\frac{4}{15}\) giờ =  \(\frac{4}{15}\).60 = \(\frac{240}{15}\) = 16 phút

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 121 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1