YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 75 SGK Toán 12 NC

Bài tập 2 trang 75 SGK Toán 12 NC

Xét khẳng định: “Với số thực a và hai số hữu tỉ r, s, ta có \({\left( {{a^r}} \right)^s} = {a^{rs}}\)

Với điều kiện nào trong các điều kiện sau thì khẳng định trên đúng?

(A) a bất kì         

(B) a ≠ 0               

(C) a > 0                

(D) a < 1.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

(C) đúng

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 75 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF