YOMEDIA
NONE

Bài tập 13 trang 81 SGK Toán 12 NC

Bài tập 13 trang 81 SGK Toán 12 NC

Xét mệnh đề: "Với các số thực x, a, b, nếu ax < ay ". Với điều kiện nào sau đây của a thì mệnh đề đó là đúng?

(A) a bất kì

(B) a > 0

(C) a > 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a > 1. Chọn (C)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 81 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF