YOMEDIA
NONE

Bài tập 22 trang 82 SGK Toán 12 NC

Bài tập 22 trang 82 SGK Toán 12 NC

Giải các bất phương trình sau:

a) \({x^4} < 3\)

b) \({x^{11}} \ge 7\)

c) \({x^10} > 2 \)

d) \({x^3} \le 5\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}
{x^4} < 3 \Leftrightarrow |x| < \sqrt[4]{3}\\
 \Leftrightarrow  - \sqrt[4]{3} < x < \sqrt[4]{3}
\end{array}\)

Tập nghiệm \(S = \left( { - \sqrt[4]{3};\sqrt[4]{3}} \right)\)

b) \({x^{11}} \ge 7 \Leftrightarrow x \ge \sqrt[{11}]{7}\)

Vậy \(S = \left[ {\sqrt[{11}]{7}; + \infty } \right)\)

c)

\(\begin{array}{l}
{x^{10}} > 2 \Leftrightarrow |x| > \sqrt[{10}]{2}\\
 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x <  - \sqrt[{10}]{2}}\\
{x > \sqrt[{10}]{2}}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Vậy \(S = \left( { - \infty ;\sqrt[{10}]{2}} \right) \cup \left( {\sqrt[{10}]{2}; + \infty } \right)\)

d) \({x^3} \le 5 \Leftrightarrow x \le \sqrt[3]{5}\)

Vậy \(S = \left( { - \infty ;\sqrt[3]{5}} \right)\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 82 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON