ADMICRO
UREKA

Bài tập 15 trang 81 SGK Toán 12 NC

Bài tập 15 trang 81 SGK Toán 12 NC

Tính các biểu thức: 

\({\left( {0,{5^{\sqrt 2 }}} \right)^{\sqrt 8 }};{2^{2 - 3\sqrt 5 }}{.8^{\sqrt 5 }};{3^{1 + 2\sqrt[3]{2}}}:{9^{\sqrt[3]{2}}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{{{\left( {0,{5^{\sqrt 2 }}} \right)}^{\sqrt 8 }} = 0,{5^{\sqrt {16} }} = 0,{5^4} = \frac{1}{{16}}.}\\
\begin{array}{l}
{2^{2 - 3\sqrt 5 }}{.8^{\sqrt 5 }} = {2^{2 - 3\sqrt 5 }}{.2^3}^{\sqrt 5 }\\
 = {2^{2 - 3\sqrt 5  + 3}}^{\sqrt 5 } = {2^2} = 4
\end{array}\\
\begin{array}{l}
{3^{1 + 2\sqrt[3]{2}}}:{9^{\sqrt[3]{2}}} = {3^{1 + 2\sqrt[3]{2}}}:{3^2}^{\sqrt[3]{2}}\\
 = {3^{1 + 2\sqrt[3]{2} - 2}}^{\sqrt[3]{2}} = {3^1} = 3
\end{array}
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 81 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF