ADMICRO
UREKA

Bài tập 9 trang 78 SGK Toán 12 NC

Bài tập 9 trang 78 SGK Toán 12 NC

Từ tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương, chứng minh:

\(\sqrt[n]{{ab}} = \sqrt[n]{a}.\sqrt[n]{b},\left( {a \ge 0,b \ge 0} \right)\), n nguyên dương

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương, ta có:

\({\left( {\sqrt[n]{a}.\sqrt[n]{b}} \right)^n} = {\left( {\sqrt[n]{a}} \right)^n}.{\left( {\sqrt[n]{b}} \right)^n} = ab\)

Do đó theo định nghĩa căn bậc n của một số, ta có:

\(\sqrt[n]{{ab}} = \sqrt[n]{a}.\sqrt[n]{b}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 78 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF