Bài tập 3 trang 91 SGK Hình học 11

Giải bài 3 tr 91 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình bình hành ABCD. Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hình bình hành. Chứng minh rằng: \(\overrightarrow{SA}\) + \(\overrightarrow{SC}\) = \(\overrightarrow{SB}\) + \(\overrightarrow{SD}\).

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi O là giao điểm của AC và BD ⇒ O là trung điểm của AC và BD.

Trong tam giác SAC, ta có O là trung điểm của AC.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 91 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • thùy trang
  Bài 1 (SGK trang 91)

  Cho hình lăng trị tứ giác ABC.A'B'C'D'. Mặt phẳng (P) cắt các cạnh bên AA', BB',CC', DD' lần lượt tại I, K, L, M. Xét các vectơ có các điểm đầu là các điểm I, K, L, M và có các điểm cuối là các đỉnh của lăng trụ. Hãy chỉ ra các vectơ :

  a) Cùng phương với \(\overrightarrow{IA}\)

  b) Cùng hướng với \(\overrightarrow{IA}\)

  c) Ngược hướng với \(\overrightarrow{IA}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời