YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 91 SGK Hình học 11

Giải bài 3 tr 91 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình bình hành ABCD. Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hình bình hành. Chứng minh rằng: \(\overrightarrow{SA}\) + \(\overrightarrow{SC}\) = \(\overrightarrow{SB}\) + \(\overrightarrow{SD}\).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi O là giao điểm của AC và BD ⇒ O là trung điểm của AC và BD.

Trong tam giác SAC, ta có O là trung điểm của AC.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 91 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON