YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 91 SGK Hình học 11

Giải bài 2 tr 91 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng:

a) \(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AC'};\)

b)  \(\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{D'D} - \overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{BB'};\)

c)  \(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{C'D} = \overrightarrow{0}.\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'};\)

Câu b:

\(\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{D'D} - \overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{D'B'} = \overrightarrow{BB'};\)

Câu c:

\(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{C'D}\)

\(=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})+ (\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BB})+ (\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC})+ (\overrightarrow{C'C}+\overrightarrow{C'D})\)

\(=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA})+ (\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DA})+ (\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{C'C})+ (\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{C'D})\)

\(=\overrightarrow{0}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 91 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON