YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 92 SGK Hình học 11

Giải bài 8 tr 92 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có  \(\overrightarrow{AA}\) = \(\overrightarrow{a}\), \(\overrightarrow{AB}\) = \(\overrightarrow{b}\), \(\overrightarrow{AC}\) = \(\overrightarrow{c}\). Hãy phân tích (hay biểu thị véctơ \(\overrightarrow{B'C}\), \(\overrightarrow{BC'}\) qua các véctơ \(\overrightarrow{a}\), \(\overrightarrow{b}\), \(\overrightarrow{c}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

 \(\overrightarrow{B'C}= \overrightarrow{B'B}+\overrightarrow{BC}= \overrightarrow{B'B}+\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\)

\(=-\vec{a}+\vec{c}-\vec{b}\)

\(\overrightarrow{BC'}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BB'}= \overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BB'}\)

\(=\vec{c}-\vec{b}+\vec{a}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 92 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON