Bài tập 8 trang 92 SGK Hình học 11

Giải bài 8 tr 92 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có  \(\overrightarrow{AA}\) = \(\overrightarrow{a}\), \(\overrightarrow{AB}\) = \(\overrightarrow{b}\), \(\overrightarrow{AC}\) = \(\overrightarrow{c}\). Hãy phân tích (hay biểu thị véctơ \(\overrightarrow{B'C}\), \(\overrightarrow{BC'}\) qua các véctơ \(\overrightarrow{a}\), \(\overrightarrow{b}\), \(\overrightarrow{c}\).

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

 \(\overrightarrow{B'C}= \overrightarrow{B'B}+\overrightarrow{BC}= \overrightarrow{B'B}+\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\)

\(=-\vec{a}+\vec{c}-\vec{b}\)

\(\overrightarrow{BC'}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BB'}= \overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BB'}\)

\(=\vec{c}-\vec{b}+\vec{a}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 92 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 8 trang 92 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

   Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ với G là trọng tâm của tam giác A’B’C’. Đặt \(\overrightarrow {AA'}  = \overrightarrow a ,\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow b ,\overrightarrow {AC}  = \overrightarrow c \).  Vecto \(\overrightarrow {B'C} \) bằng:

  • A. \(\overrightarrow a  - \overrightarrow b  - \overrightarrow c \)
  • B. \(\overrightarrow c  - \overrightarrow a  - \overrightarrow b \)
  • C. \(\overrightarrow b  - \overrightarrow a  - \overrightarrow c \)
  • D. \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b  + \overrightarrow c \)

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn