YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 91 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 91 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình lăng trụ tứ giác: ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng (P) cắt các cạnh bên AA', BB', CC', DD' lần lượt tại I, K, L, M. xét các véctơ có các điểm đầu là các điểm I, K, L, M và có các điểm cuối là các đỉnh của hình lăng trụ. hãy chỉ ra các véctơ:

 a) Các véctơ cùng phương với \(\overrightarrow{IA}\);

b) Các véctơ cùng hướng với \(\overrightarrow{IA}\);

c) Các véctơ ngược hướng với \(\overrightarrow{IA}\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Các véctơ cùng phương với \(\overrightarrow{IA}\) là: \(\overrightarrow{IA'}, \overrightarrow{KB}, \overrightarrow{KB'}, \overrightarrow{LC}, \overrightarrow{LC'}, \overrightarrow{MD}, \overrightarrow{MD'}.\)

Câu b:

Các véctơ cùng hướng với \(\overrightarrow{IA}\) là: \(\overrightarrow{KB}, \overrightarrow{LC}, \overrightarrow{MD}.\)

Câu c:

Các véctơ ngược hướng với \(\overrightarrow{IA}\) là: \(\overrightarrow{IA'}, \overrightarrow{KB'}, \overrightarrow{LC'}, \overrightarrow{MD'}.\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 91 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON