YOMEDIA

Bài tập 6 trang 92 SGK Hình học 11

Giải bài 6 tr 92 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh rằng: \(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=3\overrightarrow{DG}.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}\)

\(=(\overrightarrow{DG}+\overrightarrow{GA})+ (\overrightarrow{DG}+\overrightarrow{GB})+ (\overrightarrow{DG}+\overrightarrow{GC})\)

\(=3\overrightarrow{DG}+ (\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC})= 3\overrightarrow{DG}+\overrightarrow{0}=3\overrightarrow{DG}\) (đpcm).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 92 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA