YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 92 SGK Hình học 11

Giải bài 10 tr 92 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi K là giao điểm của AH và DE, I là giao điểm của BH và DF. Chứng minh ba véctơ \(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{KI}, \overrightarrow{FG}\) đồng phẳng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Nhận thấy K và I lần lượt là trung điểm của AH và BH.

⇒ KI là đường trung bình của tam giác HAB.

⇒ KI // AB ⇒ giá của vecto \(\overrightarrow{KI}\) song song với mặt phẳng (ABCD)

Mặt khác \(\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{BC}\Rightarrow\) giá của vecto \(\overrightarrow{FG}\) cũng song song với mặt phẳng (ABCD). Còn vecto \(\overrightarrow{AC}\) có giá nằm trên mặt phẳng (ABCD).

Vậy các vecto \(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{KI},\overrightarrow{FG}\) đồng phẳng (đpcm).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 92 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON