YOMEDIA

Bài tập 10 trang 92 SGK Hình học 11

Giải bài 10 tr 92 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi K là giao điểm của AH và DE, I là giao điểm của BH và DF. Chứng minh ba véctơ \(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{KI}, \overrightarrow{FG}\) đồng phẳng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Nhận thấy K và I lần lượt là trung điểm của AH và BH.

⇒ KI là đường trung bình của tam giác HAB.

⇒ KI // AB ⇒ giá của vecto \(\overrightarrow{KI}\) song song với mặt phẳng (ABCD)

Mặt khác \(\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{BC}\Rightarrow\) giá của vecto \(\overrightarrow{FG}\) cũng song song với mặt phẳng (ABCD). Còn vecto \(\overrightarrow{AC}\) có giá nằm trên mặt phẳng (ABCD).

Vậy các vecto \(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{KI},\overrightarrow{FG}\) đồng phẳng (đpcm).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 92 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA