ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.19 trang 24 SBT Toán 10

Giải bài 1.19 tr 24 SBT Toán 11

Nghiệm của phương trình \(\cot \left( {2x - {{30}^0}} \right) = \frac{{ - \sqrt 3 }}{3}\)

A. 30ο + k90ο (k ∈ Z )

B. 75ο + k90ο (k ∈ Z )

C. 45ο + k90ο (k ∈ Z )

D. - 75ο + k90ο (k ∈ Z )

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Với phương án A, khi k = 0 thì x = 30o.

Khi đó cot(2x - 30o) = cot30o = \(\sqrt 3 \). Vậy phương án A bị loại.

Với phương án B thì cot(2x - 30o) = cot(120o - k180o) = \( \frac{{ - \sqrt 3 }}{3}\) đúng.

Chọn đáp án: B

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.19 trang 24 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1