YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 19 trang 29 SGK Toán 11 NC

Bài tập 19 trang 29 SGK Toán 11 NC

a. Vẽ đồ thị của hàm số y = tanx rồi chỉ ra trên đồ thị đó có các điểm có hoành độ thuộc khoảng (−π;π) là nghiệm của mỗi phương trình sau

1. tanx = −1

2. tanx = 0

b. Cũng câu hỏi tương tự cho hàm số y = cotx và cho mỗi phương trình sau

1.  \(\cot x = \frac{{\sqrt 3 }}{3}\)

2. cotx = 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

1. Phương trình tanx = −1 có nghiệm thuộc khoảng (−π;π) là:

\(x =  - \frac{\pi }{4},x = \frac{{3\pi }}{4}\)

2. Phương trình tanx = 0 có nghiệm thuộc khoảng (−π;π) là x = 0

b)

 

1. Phương trình  có nghiệm thuộc khoảng (−π;π) là:

\(x = \frac{\pi }{3},x =  - \frac{{2\pi }}{3}\)

2. Phương trình cotx = 1 có nghiệm thuộc khoảng (−π;π) là:

\(x =   \frac{\pi }{4},x =-\frac{{3\pi }}{4}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 29 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON