YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.22 trang 24 SBT Toán 11

Giải bài 1.22 tr 24 SBT Toán 11

Nghiệm của phương trình cos2x. cos4x = 1 thuộc đoạn [-π; π] là:

A. \( - \frac{\pi }{2}\), 0 và π             B. 0, \(\frac{\pi }{2}\) và π

C. - π, 0 và π             D. \( - \frac{\pi }{2}\), \( - \frac{\pi }{2}\) và π

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét các phương án.

Với \(x =  \pm \frac{\pi }{2}\) thì cos2x – 1 = 0, cos4x = 1 nên các giá trị \( \pm \frac{\pi }{2}\) không phải là nghiệm của phương trình. Do đó các phương án A, B, D đều bị loại.

Chọn đáp án: C

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.22 trang 24 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF