YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.23 trang 24 SBT Toán 10

Giải bài 1.23 tr 24 SBT Toán 11

Nghiệm của phương trình tanx. cot3x = -1 thuộc đoạn [0; \(\frac{{3\pi }}{2}\)] là:

A. \(\frac{\pi }{6},\frac{\pi }{4},\frac{\pi }{3}\)

B. \(\frac{\pi }{2},\frac{{3\pi }}{4},\pi \)

C. \(\frac{\pi }{6},\frac{{3\pi }}{4},\frac{{5\pi }}{4}\)

D. \(\frac{\pi }{4},\frac{{3\pi }}{4},\frac{{5\pi }}{4}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét các phương án.

Với x = \(\frac{\pi }{6}\) thì cot3x = 0 nên \(\frac{\pi }{6}\) không phải là nghiệm của phương trình.

Do đó hai phương án A và C bị loại. Phương án B cũng bị loại vì giá trị \(\frac{\pi }{2}\) không thỏa mãn điều kiện của phương trình.

Chọn đáp án: D

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.23 trang 24 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF