YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.24 trang 25 SBT Toán 11

Giải bài 1.24 tr 25 SBT Toán 11

Nghiệm lớn nhất của phương trình sin3x - cosx = 0 thuộc đoạn \(\left[ { - \frac{\pi }{2};\frac{{3\pi }}{2}} \right]\) là:

A. \(\frac{{3\pi }}{2}\)

B. \(\frac{{4\pi }}{2}\)

C. \(\frac{{3\pi }}{2}\)             

D. π

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta xét các giá trị từ lớn tới nhỏ trong các phương án.

Với giá trị lớn nhất \(\frac{{4\pi }}{3}\) trong phương án B, ta thấy sin3x = 0 nhưng cosx ≠ 0 nên phương án B bị loại.

Với giá trị x = \(\frac{{4\pi }}{3}\) trong phương án C thì \(\sin 3x =  - \frac{{\sqrt 2 }}{2},\cos \frac{{5\pi }}{3} =  - \frac{{\sqrt 2 }}{2}\) nên \(\frac{{5\pi }}{4}\) là nghiệm của phương trình.

Chọn đáp án: C

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.24 trang 25 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF