YOMEDIA

Nguyễn Việt Dũng's Profile

Nguyễn Việt Dũng

Nguyễn Việt Dũng

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 53
Điểm 310
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (67)

Điểm thưởng gần đây (87)

  • Nguyễn Việt Dũng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày
  • Nguyễn Việt Dũng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày
  • Nguyễn Việt Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Việt Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Việt Dũng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Việt Dũng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Việt Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Việt Dũng: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12 Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình) (+3đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Việt Dũng: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 11 Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học) (+3đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Việt Dũng: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 10 Quan niệm về đạo đức) (+3đ) Cách đây 7 tháng