Viết ptđt đi qua A và vuông góc với d : 3x - 5y - 1 =0 biết A(-2;5)

bởi Nguyễn Khánh Linh 25/04/2019

 Trong mp Oxy cho hai điểm A(-2;5), B(-1;3) 

a, Viết ptđt đi qua A và vuông góc với d : 3x - 5y - 1 =0 

b, Viết phương trình đường tròn (C)  biết (C) có tâm B và tiếp xúc với đường thẳng đen ta: 3x +4y - 4=0 

 

Câu trả lời (4)

 • bởi Hồng Ngọc 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a

  bởi Lê Thanh Ngọc 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) gọi đường thẳng cần tìm là: d1

  do d1 vuông góc với d nên có dạng:

  5x+3y+c=0

  mà A thuộc d1 nên:

  5(-2)+3.5+c=0

  -> c= -5

  vậy: d1:5x+3y-5=0

  b) R=d(B,\Delta )=\frac{|-1.3+4.3-4}{\sqrt{3^{2}+4^{2}}}

  =1

  vậy (c): (x+1)2 +(y-3)2 =1

  bởi Huỳnh Thị Ngọc Ngân 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Gọi đường thẳng cần tìm là d1.Vì d1 vuông góc d nên d1 có dạng: 

                5x+3y+m=0 hay 5x+3y=5x0+3y0=5*(-2)+3*5=5

  Vậy phương trình đường thẳng là 5x+3y-5=0

  b) Ta có bán kính đường tròn này là khoảng cách từ B đến đường thẳng đenta vì tiếp xúc

  R=d(B,\Delta )=\frac{|-1.3+4.3-4}{\sqrt{3^{2}+4^{2}}}=1

  vậy đường tròn(c) là (x+1)2+(y-3)2=1(vì B là tâm)

   

  bởi Dương Qúy Thành 12/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan