ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 9 SGK Đại số 10

Giải bài 4 tr 9 sách GK Toán ĐS lớp 10

Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần và đủ"

a) Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại.

b) Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại.

c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Mệnh đề thứ nhất phát biểu là: Điều kiện cần và đủ để một số chia hết cho 9 là tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.

Câu b:

Mệnh đề thứ hai phát biểu là: Điều kiện cần và đủ để tứ giác là hình thoi là tứ giác là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.

Câu c:

Mệnh đề thứ ba phát biểu là: Điều kiện cần và đủ để phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt là biệt thức của nó dương.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 9 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Sơn Ca

  a) A = {2; 3; 5; 7}

  b) B = {-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3}

  c) C = {-5; 0; 5; 10; 15}.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trần Hoàng Mai

  a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

  b) Hai tam giác có hai cặp cạnh bằng nhau kèm giữa một cặp góc bằng nhau thì bằng nhau.

  c) Hai tam giác có hai cặp góc bằng nhau thì bằng nhau.

  d) Một số chia hết cho 3 khi và chỉ khi tổng các chữ số chia hết cho 3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1