RANDOM

Bài tập 4 trang 9 SGK Đại số 10

Giải bài 4 tr 9 sách GK Toán ĐS lớp 10

Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần và đủ"

a) Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại.

b) Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại.

c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Mệnh đề thứ nhất phát biểu là: Điều kiện cần và đủ để một số chia hết cho 9 là tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.

Câu b:

Mệnh đề thứ hai phát biểu là: Điều kiện cần và đủ để tứ giác là hình thoi là tứ giác là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.

Câu c:

Mệnh đề thứ ba phát biểu là: Điều kiện cần và đủ để phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt là biệt thức của nó dương.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 9 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Quốc Tuấn

  nêu mệnh đề phủ định và xét tính đúng saicuar mệnh đề sau :P''căn 5 là số vô tỉ ''

   

  Theo dõi (1) 5 Trả lời
 • Bánh Mì

  bài 1: xét tình đúng sai ( có giải thích) và lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau

  a. A: phương trình:x2+(1-\(\sqrt{3}\))x -2+\(\sqrt{3}\)=0 vô nghiệm

  b.B:"\(\forall x\in R,x^2x\ge x-\dfrac{1}{4}\)"

  c.C:" 2017 ko là số nguyên tố"

  d. D:"\(\forall x,y\in R,x^2+y^2-\dfrac{3}{2}y+\dfrac{3}{4}\ge xy\)"

  bài 2 cho tập hợp A={\(x\in R\)/\(\)(\(x^3-3x^2+2x\))(\(2x-2\))=0}

  a. liệt kê các phần tử của tập hợp A.

  b. tìm tất cả tập con của A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA