YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 9 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 9 sách GK Toán ĐS lớp 10

Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

a) 1794 chia hết cho 3;

b) \(\sqrt{2}\) là một số hữu tỉ:

c) \(\pi < 3,15\);

d) \(|-125|\leq 0\) . 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

* Xét tính đúng sai:

Câu a:

1794 chia hết cho 3: là mệnh đề đúng vì 1794 : 3 = 598 (nghĩa là: 1794 chia hết cho 3 là câu đúng).

Câu b:

\(\sqrt{2}\) là một số hữu tỷ: là mệnh đề sai, vì \(\sqrt{2}\) là một số vô tỷ.

Câu c:

\(\pi < 3,15:\) là mệnh đề đúng vì câu: \(\pi < 3,15\) là câu đúng đã được chứng minh.

Câu d:

\(|-125|\leq 0\): là mệnh đề sai vì \(|-125| = 1,25>0\).

* Lập mệnh đề phủ định:

Câu a:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề: P = "1794 chia hết cho 3" là: \(\overline{P}\) = "1794 không chia hết cho 3".

Vì P đúng nên \(\overline{P}\) sai.

Câu b:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề: Q = "\(\sqrt{2}\) là một số hữu tỷ" là: \(\overline{Q}\) = "\(\sqrt{2}\) là một số vô tỷ".

Câu c:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề: S = "\(\pi < 3,15\)" là mệnh đề: \(\overline{S} \ge 3,15\).

Câu d:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề: \(k=\) là mệnh đề: \(\overline{k}="\left | -1,25 \right |> 0"\).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 9 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1