YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 9 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 9 sách GK Toán ĐS lớp 10

Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

a) 1794 chia hết cho 3;

b) \(\sqrt{2}\) là một số hữu tỉ:

c) \(\pi < 3,15\);

d) \(|-125|\leq 0\) . 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

* Xét tính đúng sai:

Câu a:

1794 chia hết cho 3: là mệnh đề đúng vì 1794 : 3 = 598 (nghĩa là: 1794 chia hết cho 3 là câu đúng).

Câu b:

\(\sqrt{2}\) là một số hữu tỷ: là mệnh đề sai, vì \(\sqrt{2}\) là một số vô tỷ.

Câu c:

\(\pi < 3,15:\) là mệnh đề đúng vì câu: \(\pi < 3,15\) là câu đúng đã được chứng minh.

Câu d:

\(|-125|\leq 0\): là mệnh đề sai vì \(|-125| = 1,25>0\).

* Lập mệnh đề phủ định:

Câu a:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề: P = "1794 chia hết cho 3" là: \(\overline{P}\) = "1794 không chia hết cho 3".

Vì P đúng nên \(\overline{P}\) sai.

Câu b:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề: Q = "\(\sqrt{2}\) là một số hữu tỷ" là: \(\overline{Q}\) = "\(\sqrt{2}\) là một số vô tỷ".

Câu c:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề: S = "\(\pi < 3,15\)" là mệnh đề: \(\overline{S} \ge 3,15\).

Câu d:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề: \(k=\) là mệnh đề: \(\overline{k}="\left | -1,25 \right |> 0"\).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 9 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 9 SGK Đại số 10

Bài tập 3 trang 9 SGK Đại số 10

Bài tập 4 trang 9 SGK Đại số 10

Bài tập 5 trang 10 SGK Đại số 10

Bài tập 6 trang 10 SGK Đại số 10

Bài tập 7 trang 10 SGK Đại số 10

Bài tập 1.1 trang 7 SBT Toán 10

Bài tập 1.2 trang 7 SBT Toán 10

Bài tập 1.3 trang 7 SBT Toán 10

Bài tập 1.4 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.5 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.6 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.7 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.8 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.9 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.10 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.11 trang 9 SGK Toán 10

Bài tập 1.12 trang 9 SGK Toán 10

Bài tập 1.13 trang 9 SGK Toán 10

Bài tập 1.14 trang 9 SBT Toán 10

Bài tập 1.15 trang 9 SGK Toán 10

Bài tập 1.16 trang 9 SBT Toán 10

Bài tập 1.17 trang 10 SBT Toán 10

Bài tập 1.18 trang 10 SBT Toán 10

Bài tập 1 trang 9 Toán 10 NC

Bài tập 2 trang 9 Toán 10 NC

Bài tập 3 trang 9 Toán 10 NC

Bài tập 4 trang 9 Toán 10 NC

Bài tập 5 trang 9 Toán 10 NC

Bài tập 6 trang 12 Toán 10 NC

Bài tập 7 trang 12 Toán 10 NC

Bài tập 8 trang 12 Toán 10 NC

Bài tập 9 trang 12 Toán 10 NC

Bài tập 10 trang 12 SGK Toán 10 NC

Bài tập 11 trang 12 SGK Toán 10 NC

Bài tập 12 trang 13 SGK Toán 10 NC

Bài tập 13 trang 13 SGK Toán 10 NC

Bài tập 14 trang 13 SGK Toán 10 NC

Bài tập 15 trang 14 SGK Toán 10 NC

Bài tập 16 trang 14 SGK Toán 10 NC

Bài tập 17 trang 14 SGK Toán 10 NC

Bài tập 18 trang 14 SGK Toán 10 NC

Bài tập 19 trang 14 SGK Toán 10 NC

Bài tập 20 trang 15 SGK Toán 10 NC

Bài tập 21 trang 15 SGK Toán 10 NC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON