YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.18 trang 10 SBT Toán 10

Giải bài 1.18 tr 10 SBT Toán 10

Cho hai số thực a, b và các mệnh đề

P: a ≥ b

Q: a > b

Mệnh đề nào là đúng trong các mệnh đề sau?

A. \(P \Rightarrow Q \)       

B. \(Q \Rightarrow P \) 

C. \(\overline P  = Q\)     

D. \(\overline Q  \Rightarrow \overline P \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án A: "Nếu a ≥ b thì a > b". Mệnh đề này sai, chẳng hạn a = b.

Đáp án B: "Nếu a > b thì a ≥ b". Mệnh đề này đúng.

Đáp án C: \(\overline P :a < b,Q:a > b\) nên \(\overline P  \ne Q\). Do đó C sai.

Đáp án D: "Nếu a ≤ b thì a < b". Mệnh đề này sai, chẳng hạn a = b.

Chọn B.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.18 trang 10 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF