YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.1 trang 7 SBT Toán 10

Giải bài 1.1 tr 7 SBT Đại số 10

Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề, câu nào là một mệnh đề chứa biến?

a) 1 + 1 = 3;

b) 4 + x < 3;

c) \(\frac{3}{2}\) có phải là một số nguyên không?

d) \(\sqrt 5 \) là một số vô tỉ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Là một mệnh đề ;

b) Là một mệnh đề chứa biến ;

c) Không là mệnh đề, không là mệnh đề chứa biến ;

d) Là một mệnh đề.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 7 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF