ADMICRO

Bài tập 11 trang 12 SGK Toán 10 NC

Bài tập 11 trang 12 SGK Toán 10 NC

Chứng minh định lí sau bằng phương pháp phản chứng: “Nếu n là số tự nhiên và n2 chia hết cho 5 thì n chia hết cho 5”.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giả sử n2 chia hết cho 5 và n không chia hết cho 5. Nếu n = 5k ± 1, k ∈ N thì n2 = 25k2 ± 10k + 1 = 5(5k2 ± 2k) + 1 không chia hết cho 5. Nếu n = 5k ± 2, k ∈ N thì n2 = 5(5k2 ± 4k) + 4 không chia hết cho 5. Điều này cho ta một mâu thuẫn với n2 chia hết cho 5.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 12 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Spider man
  Bài 2 (SBT trang 7)

  Xét tính đung sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu phủ định của nó :

  a) \(\sqrt{3}+\sqrt{2}=\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}\)

  b) \(\left(\sqrt{2}-\sqrt{18}\right)^2>8\)

  c) \(\left(\sqrt{3}+\sqrt{12}\right)^2\) là một số hữu tỉ

  d) \(x=2\) là một nghiệm của phương trình \(\dfrac{x^2-4}{x-2}=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Đào Thị Nhàn
  Bài 1 (SBT trang 7)

  Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là một mệnh đề chứa biến ?

  a) \(1+1=3\)

  b) \(4+x< 3\)

  c) \(\dfrac{3}{2}\) có phải là một số nguyên không ?

  d) \(\sqrt{5}\) là một số vô tỉ

  Theo dõi (1) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)